Kaikki Saumurit

Saumuri on erittäin hyödyllinen kone, jolla voidaan samanaikaisesti yhdistää ja huolitella sekä joustavia että joustamattomia materiaaleja. Saumurit ovat joko 3-, 4- tai 5-lankaisia. Saumureissa on 1- tai 2 neulaa, koneesata riippuen.

A over locker is a very useful machine that can be used to join and process both flexible and non-flexible materials at the same time. Seams are either 3-, 4- or 5-thread. Seams have 1 or 2 needles, depending on the machine.

Ennen valmistettiin 3-lankaisia saumureita, mutta enää niitä ei valmisteta, kun 4-lankaiset saumurit ovat vallanneet markkinat yleisimpänä saumurina.

In the past, 3-thread over lockers were manufactured, but they are no longer produced, as 4-thread over locker have taken over the market as the most common seaming machine.

5-lankainen saumuri tekee 3-lankaisen huolittelun + ketjutikkisauman yhdellä kertaa. Ihanteellinen joustamattomien materiaalien, kuten työvaatteiden ja farkkujen ompeluun.

A 5-thread over locker does a 3-thread finish + chain stitch in one go. Ideal for sewing inelastic materials such as work clothes and jeans.

Saumurit


Saumurit

Hinta:
-