Kaikki Teollisuusompelukoneet

Teollisuusompelukoneet – uudet ja takuuvaihdokit

Industrial Machines – new and checked exchange machines

Teollisuuskoneista löydät ompelukoneita, jotka ovat vartavasti valmistettu tiettyihin ompelutöihin. Olemme ryhmittäneet ne ominaisuuksien mukaan kolmeen eri pääryhmään; ompelukoneet, saumurit ja erikoiskoneet. Pääryhmien alta löydät erityisominaisuuksien mukaan tarkemmat alaryhmät.

Among the industrial machines, you can find sewing machines that are specially made for some sewing jobs. We have grouped them according to their characteristics into three different main groups; sewing machines, seamers and special machines. Below the main groups, you will find more specific subgroups according to special characteristics.

Teollisuuskoneet tarjoavat erittäin suuren avun ja nopeuden silloin, kun tarve on ommella suurempia ompelumääriä tai haastavia materiaaleja. Teollisuuskoneet maksavat monesti itsensä takaisin moninkertaisesti ompelutyön nopeutuessa.

Industrial machines offer great help and speed when there is a need to sew larger sewing quantities or challenging materials. Industrial machines often pay for themselves many times over as the sewing work speeds up.

Teollisuusompelukoneet


Teollisuusompelukoneet

Hinta:
-