Turvallisuusohje

Tärkeitä turvallisuusohjeita ennen sähkölaitteen käyttöä

Kun käytät sähkölaitetta on aina noudatettava perusturvaohjeita, alla olevat mukaan lukien. Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät ompelu- tai kirjontakonetta, saumuria tai peitetikkikonetta, joihin kaikkiin viitataan tässä ohjeessa sanalla ”kone” tai ”laite”.

 1. Lue nämä turvaohjeet ja koneen käyttöohjekirja ensimmäiseksi ennen koneen käyttöä.
 2. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vikoja tai vahinkoja.
 3. Tarkista aina ennen ompelua koneen langanpujotus sekä ompelukoneissa langannostajan asema (yläkohdassa).

VAARA_____Vähentääksesi sähköiskun vaaraa:

 1. Sähköverkkoon kytkettyä laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa.
 2. Irrota aina laite sähköverkosta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.

VAROITUS_____Vähentääksesi palovammojen, tulipalojen, sähköiskujen tai henkilövahinkojen riskiä:

 1. Konetta ei saa käyttää leluna. Noudata erityistä varovaisuutta, jos koneen lähellä on lapsia. Lapset ja henkilöt, joilla on alentunut henkinen tai fyysinen toimintakyky, voivat käyttää konetta vain aikuisen tarkassa valvonnassa. Konetta käyttävän henkilön tulee olla tietoinen koneen toiminnoista ja mahdollisista vaaratilanteista.
 2. Käytä konetta vain siihen käyttötarkoitukseen mitä koneen ohjekirjassa kuvaillaan. Käytä vain ohjekirjassa mainittuja, valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
 3. Älä käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke tai poljin (jalkavastus, jalkasäädin) on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut, vahingoittunut tai kastunut. Ota yhteys jälleenmyyjääsi ja noudata saamiasi ohjeita. Muutoin toimita laite lähimmälle valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten.
 4. Älä koskaan käytä laitetta, jonka ilma-aukot ovat tukossa. Pidä ompelukoneen ja jalkapolkimien tuuletusaukot vapaana nukan, pölyn tai kangaspalojen kertymistä.
 5. Pidä sormet poissa liikkuvista osista. Erityistä varovaisuutta vaaditaan koneen neulan ja terien lähettyvillä.
 6. Käytä aina asianmukaista pistolevyä. Väärä levy voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
 7. Älä käytä taipuneita neuloja.
 8. Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun aikana. Se voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
 9. Katkaise koneesta virta, eli käännä kytkin ”O” asentoon, jos teet jotain säätöjä neulan alueella, kuten
  neulan langoitus, neulan vaihto, siepparin langoitus, paininjalan vaihto, tai muu vastaava.
 10. Irrota aina laite sähköverkosta jos irrotat kansia, jos kansia avataan terän nostamiseksi tai siepparien langoittamiseksi, voitelun yhteydessä, konetta puhdistettaessa tai suorittaessasi muita ohjekirjassa mainittuja huoltotoimenpiteitä.
 11. Älä pudota tai laita mitään esineitä koneessa oleviin aukkoihin.
 12. Älä käytä konetta ulkoilmassa.
 13. Älä käytä konetta paikoissa, joissa käytetään aerosoli- (suihke)tuotteita tai lisähappea.
 14. Konetta käyttöönotettaessa pitää koneeseen tuleva virtajohto ensin kytkeä paikoilleen ja vasta
  viimeksi asettaa pistoke (seinään) pistorasiaan.
 15. Sammuttaaksesi laitteen, käännä kaikki kytkimet ”O” asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
 16. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon.
 17. Laite tulee aina irrottaa sähköverkosta kun sitä ei käytetä.
 18. Jos öljyä joutuu silmiin, huuhtele öljy pois vedellä. Jos vahingossa nielet öljyä, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 19. Sulje koneesta virta huoltaessasi konetta. Sulje siepparin suojakansi ennen koneen käyttöä.
 20. Käytä konetta kuivissa tiloissa.
 21. Irrota pistoke pistorasiasta, jos jätät koneen valvomatta. Tämä myös siksi, jotta konetta tuntematon henkilö ei vahingossa paina virtapainikkeesta koneen virtaa päälle.
 22. Älä laita jalkasäätimen päälle mitään esineitä.
 23. Älä käytä laitetta, jonka jalkasäätimen johto on vaurioitunut tai jalkasäätimen kuori on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

KIERRÄTYS

Kierrätä tai hävitä kone alueesi kierrätysohjeita noudattaen. Sähkölaitteet eivät ole sekajätettä, toimita ne asianmukaiseen keräyspisteeseen tai jälleenmyyjällesi kierrätystä varten.


Huolto-ohjeet kaksoiseristetyille laitteille

Kaksoiseristetyssä laitteessa on maadoituksen sijasta kaksi eristysjärjestelmää, eikä siihen saa lisätä mitään maadoittavia osia. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii järjestelmän perinpohjaista tuntemusta, joten laite tulee huollattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä osia. Kaksoiseristetty laite on merkitty sanoilla ”DOUBLE INSULATION” (kaksoiseristys) tai ”DOUBLE INSULATED” (kaksoiseristetty). Tuotetta voidaan merkitä myös symbolilla.